Zaloguj
Vinaora Nivo Slider 3.x

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

2023-05-28

  1. Dzisiejszą uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która przypada dokładnie 50 dni po Zmartwychwstaniu, kończymy okres wielkanocny. Liturgia tego dnia ukazuje nam różnorodne dary związane z obecnością Ducha Świętego w naszym życiu. Dzisiejsza uroczystość to także dzień narodzin Kościoła.
  2. Dzisiaj Mszę św. Prymicyjną o godz. 12:30 odprawia ks. neoprezbiter Michał Plona. Jest szóstym kapłanem pochodzącym z naszej parafii. Bogu niech będą dzięki. Ks. Michał udzieli prymicyjnego błogosławieństwa
   i rozda pamiątkowe obrazki.

Czytaj więcej: 2023-05-28

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

2023-05-21

 1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce. My podążamy za Nim krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
 2. W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja umieszczone zostało specjalne liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. Nasz naród wyróżnia się wielkim nabożeństwem do Maryi, ponieważ doznał Jej wyraźnej opieki.

Czytaj więcej: 2023-05-21

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

2023-05-14

 1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.
 2. Dzisiaj dzieci klas III przystępują do I Komunii św. podczas Mszy św.
  o godz. 10:00. W związku z tą uroczystością Msze św. o godz. 9:30 i 11:00 odprawiane są w kaplicy Matki Bożej Loretańskiej. Rocznica I Komunii św.
  o godz. 12:30.

Czytaj więcej: 2023-05-14

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

2023-05-07

 1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. 
 1. W poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.

Czytaj więcej: 2023-05-07

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

2023-04-30

 1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest ona zarazem Światowym Dniem Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym Seminarium Duchownym, a szczególnie diakona Michała Plonę, który 27 maja br. przyjmie święcenia kapłańskie. 
 2. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Troskę o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych i osobistą modlitwę. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich. 

Czytaj więcej: 2023-04-30

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

2023-04-23

 1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.
 2. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.

Czytaj więcej: 2023-04-23

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

2023-04-16

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać swoim życiem miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.
 2. Od Niedzieli Bożego Miłosierdzia trwa Tydzień Miłosierdzia. Dzisiaj po każdej Mszy św. i w tygodniu podczas Mszy św. o godz. 9:00 i 18:00 będzie zbiórka na dzieła miłosierdzia prowadzone przez naszą Archidiecezję.

Czytaj więcej: 2023-04-16

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

2023-04-09

 1. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła
  i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.
 2. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Osobom przebywającym tu gościnnie, również rodzinom ukraińskim pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia, by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów zwłaszcza dar pokoju na Ukrainie.

Czytaj więcej: 2023-04-09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA

2023-04-02

 1. Dziś wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna się Obchód Wielkiego Tygodnia. Ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17:00, zapraszamy.
 2. Przypominamy o koncercie pasyjnym w wykonaniu Kameralnego Chóru Politechniki Wrocławskiej - dziś (niedziela) po Mszy Świętej o 18:00.

Czytaj więcej: 2023-04-02

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

2023-03-26

 1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.
 2. Zwykle 26 marca w Kościele polskim przypada Dzień modlitw za więźniów
  z okazji liturgicznego wspomnienia Dobrego Łotra. Patronuje on więźniom, kapelanom więziennym, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego
  o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy.

Czytaj więcej: 2023-03-26

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław