Drukuj

CARITAS

Parafialny Zespół CARITAS zajmuje się niesieniem duchowej i materialnej pomocy potrzebującym przede wszystkim z naszej parafii.

Służymy pomocą Kościołowi Diecezjalnemu w wypełnianiu jego posłannictwa dobroczynności chrześcijańskiej poprzez działalność charytatywna i humanitarną.

Wolontariusze – członkowie Zespołu – pracę dla ubogich i potrzebujących wsparcia traktują jako posługę i świadectwo miłosiernej miłości Boga. Staramy się otoczyć troską każdego zwracającego się o pomoc, uszanować go i okazać mu – oprócz materialnego wsparcia – serdeczną uwagę i duchową pomoc.

Parafialny Zespół CARITAS funkcjonuje od 2002 roku.

Duchowym opiekunem i inicjatorem wielu działań jest Proboszcz Ksiądz dr Czesław Majda. Zespołem kieruje Zarząd, któremu przewodniczy kol. Bolesław Stembalski. Spotykamy się raz w miesiącu. Na zebraniach omawiamy bieżące sprawy, rozpatrujemy podania z prośbami o pomoc, ustalamy kolejność działań.

 

DYŻURUJEMY W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH 17.00 – 19.00

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE WYDAJEMY 14-ego dnia każdego miesiąca (lub 15-tego, jeżeli ten dzień wypada w niedzielę).

 

Działania, które podejmujemy zależą od potrzeb beneficjentów. Współpracujemy MOPSem, pedagogami z okolicznych szkół, Radą Parafialną, osiedlową Biblioteką Publiczną. Reagujemy na zgłoszenia parafian, zaniepokojonych trudną sytuacją materialną lub życiową.

Aktualnie opiekujemy się 27 rodzinami i 28 osobami starszymi i samotnymi. Pomagamy:

Współuczestniczymy w akcjach ogólnopolskich i diecezjalnych CARITAS:

W ramach naszej działalności w latach 2004 – 2005 prowadziliśmy Parafialny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom (AA, AN) oraz Bank Pracy, do którego okoliczni pracodawcy zgłaszali wolne etaty. W latach 2006-2007 kierowaliśmy Ośrodkiem Informacyjno-Edukacyjnym (porady psychologa, prawnika prawa pracy i prawa cywilnego, pracownika socjalnego, pedagoga).. Aktualnie wspomagamy Punkt Informacyjno-Edukacyjny.

Środki na pomoc ubogim to:

Nasza działalność została dostrzeżona i w roku 2004 oraz 2011 otrzymaliśmy Dyplomy Uznania przyznane przez CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej.