Drukuj

MAŁŻEŃSTWO

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela!” (Mt 19, 4b-6)

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego. Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech małżeństwa należy:

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują nauczanie wiary, i dlatego słusznie nazywa się go "Kościołem domowym", wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

WYMAGANIA FORMALNE I WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

  1. Narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii kilka miesięcy przed ślubem, aby zarezerwować termin zawarcia Sakramentu Małżeństwa oraz pobrać karty uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim.
  2. Niecałe trzy miesiące przed datą ślubu nupturienci powinni zgłosić sie do kancelarii parafialnej celem spisania Protokołu przedślubnego. Narzeczeni przynoszą ze sobą:

Katechezy przedślubne w naszej parafii odbywają się w piątki o g. 19:30, w sali katechetycznej nr 5 lub w kaplicy (zależy od ilości uczestników). Nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie.

Trwają one "nieustannie" (można zacząć w dowolnym momencie), obejmują one osiem spotkań formacyjnych oraz trzy spotkania w poradni, która także jest prowadzona na terenie parafii (piątek godz. 18:30), za którą odpowiedzialna jest pani mgr Lucyna Łopuszyńska, tel. 605 302 487 lub 713 518 742.

Opłata za uczestnictwo – 100 zł od pary.

W ramach przygotowania przedmałżeńskiego każda para jest zobowiązana do odbycia dnia skupienia dla narzeczonych, więcej informacji u duszpasterzy.

Więcej informacji można uzyskać na stronach: link 1, link 2 oraz www.czadowapara.pl 

TERMINY I TEMATY KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH:

(aktualizacja 2022.01.06)

  1. Wiara fundamentem życia 4 II, 1 IV, 3 VI, 29 VII
  2. Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie 11 II, 8 IV, 10 VI, 5 VIII
  3. Odpowiedzialne rodzicielstwo 18 II, 22 IV, 17 VI, 12 VIII
  4. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie 25 II, 29 IV, 24 VI, 19 VIII
  5. Normy etyczne życia małżeńskiego 7 I, 4 III, 6 V, 1 VII, 26 VIII
  6. Sakramentalny charakter małżeństwa 14 I, 11 III, 13 V, 8 VII, 2 IX
  7. Rodzina domowym kościołem 21 I, 18 III, 20 V, 15 VII, 9 IX
  8. Liturgia sakramentu małżeństwa 28 I, 25 III, 27 V, 22 VII, 16 IX