Zaloguj
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DEKRET EREKCYJNY

Parafii pw. Błogosławionego Ojca Marii Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu - Gądowie, w dekanacie Wrocław – Zachód.

 

Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła Świętego i dobra duchowego Ludu Bożego miejscowości Wrocław – Gądów w dekanacie Wrocław- Zachód, zarządzam i podaje do wiadomości, co następuje:

 

§ 1

Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie wiernych, którzy mieszkają na Osiedlu Kosmonautów we Wrocławiu, na Gądowie Lotnisku tworzącego prostokąt wydzielony ulicami: Na Ostatnim Groszu, Lotniczą, Metalowców i Bystrzycką, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, wysłuchaniu zainteresowanych stron, na mocy kan. 1427 KPK i Motu Proprio Ecclesiae Sanctae  nr 21 § 3 erygujemy niniejszym rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem Błogosławionego Ojca  Marii Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu – Gądowie.

§ 2

Nowa parafia powstaje po wydzieleniu z parafii pod wezwanie św. Jadwigi we Wrocławiu -  Kozanowie i parafii pod wezwaniem św. Jerzego we Wrocławiu – Popowicach. Osiedle Kosmonautów położone we Wrocławiu na Gądowie Lotnisku, tworząc prostokąt wydzielonymi ulicami: Na Ostatnim Groszu, Lotniczą, Metalowców, Bystrzycką z następującymi ulicami: Balonową, Bystrzycką, Drzewieckiego, Gądowską, Horbaczewskiego, Kłodnicką nr 27-45, Szybowcową i Na Ostatnim Groszu.

§ 3

Nową parafię przyłączamy do Dekanatu Wrocław- Zachód.

§ 4

Beneficjum proboszczowskie przy kościele pod wezwaniem Błogosławionego Ojca Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu – Gądowie,  które niniejszym erygujemy w myśl kan. 1414 KPK nie posiada żadnego majątku. Na utrzymanie beneficjata służyć będą ofiary wiernych za posługi duszpasterskie.

 

§ 5

foto-kosciol-tylCiężar utrzymania kościoła, budynków kościelnych i parafialnych, sprzętów parafialnych i kościelnych, sprawianie sprzętów i przedmiotów do służby Bożej oraz utrzymanie personelu kościelnego spoczywa na parafii.

§ 6

Duszpasterza, któremu nadajemy tytuł proboszcza (parochus) powołuje Ordynariusz Wrocławski.

§ 7

Proboszcz nowego kościoła parafialnego będzie się posługiwał urzędową pieczątką z napisem w otoku (Błogosławiony Ojciec Maksymilian Maria Kolbe) ,,Sigillum Ecclesiae paroecialis Rom.Cath.Beati Patris Maria Maksymiliani Kolbe in Wrocław – Gądów” lub ,,Rzym.kat Kościół parafialny Błogosławionego Ojca Marii Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu – Gądowie”.

§ 8

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 1982r.

Tekst niniejszego dekretu należy opublikować w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi we Wrocławiu – Kozanowie i kościele parafialnym pw. św. Jerzego we Wrocławiu – Popowicach i w punkcie duszpastersko – katechetycznym pw. Błogosławionego Ojca Marii Maksymiliana Kolbego we Wrocławiu – Gądowie na terenie Osiedla, przy ulicy Drzewieckiego 56a, w najbliższą niedzielę po otrzymaniu

 

Ks. dr Hieronim Kocyłowski                                                  Henryk Gulbinowicz      

Kanclerz Kurii Wrocławskiej                                                 Arcybiskup Metropolita

 

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław